+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Vårt miljöarbete, REACH – januari 2014

Under 2014 fortsätter vi vårt miljöarbete och ett av våra fokus områden kommer att vara REACH. REACH är den Europeiska Kemikalieförordningen (EC) Nr 1907/2006 gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. EU:s kemikalielagstiftning...