+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Under 2014 fortsätter vi vårt miljöarbete och ett av våra fokus områden kommer att vara REACH.

REACH är den Europeiska Kemikalieförordningen (EC) Nr 1907/2006 gällande registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

EU:s kemikalielagstiftning REACH (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), där delar av den trädde i kraft 1 juni 2007 och huvuddelen av REACH började gälla den 1 juni 2008. Bilaga XVII med begränsningar och förbud började gälla 1 juni 2009.

Reach innehåller krav på tillverkare, importörer och användare av kemikalier som går längre än i tidigare lagstiftningar. Den som avser att tillverka eller importera kemikalier måste först registrera ämnena eller beredningen. Den som registrerar kemikalier ska ta fram data om deras egenskaper och bedöma riskerna.

Vi fortsätter vårt arbete i enlighet med REACH och vi ställer mycket hårda krav på våra leverantörer. Detta innebär att alla ämnen i våra produkter kategoriseras och spåras i minsta detalj. Vi accepterar inga ämnen i våra produkter som inte godkänns av REACH.