+46 (0)40 - 836 40 office@sydmeko.se

Sedan 8 augusti 2018 har Sydmeko Industri AB ett certifierat ledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Här kan du läsa mer om detta och se våra certifikat.

ISO 9001:2015

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

Denna standard används av företag i hela världen. Certifieringen är ett bevis på att vår organisations kvalitetsarbete håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer. Som kund till ett ISO 9001-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

ISO 14001:2015

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som vi har integrerat i vår verksamhet. Miljöledningssystemet utgör ett verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för vårt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett väl integrerat miljöledningssystem ger även:

 • Ökad processeffektivitet
 • Minskad användning av resurser och material per levererad produkt
 • Minskad avfallsproduktion och därmed minskade kostnader för avfallshantering
 • Ökad andel förnybara resurser och system
 • Ökad kompetens i organisationen
 • Ökad dialog mellan organisationen och intressenter